Westlandtheater De Naald

Wekelijkse publicaties

WestlandTheater De Naald heeft in het regionale weekblad Het Hele Westland een vaste pagina met voorbeschouwingen op de programmering van de komende week en in De Westlander een agendaladder in het UIT-katern op woensdag. Ook andere huis-aan-huis bladen in de regio en het Algemeen Dagblad/Haagse Courant Editie Westland besteden regelmatig aandacht aan de programmering van WestlandTheater De Naald. De meest actuele informatie vindt u op www.westlandtheater.nl.