Agrarische Hogeschool Dronten

Bedrijfskunde en Agribusiness
De agrarische sector levert met ruim  40 miljard aan toegevoegde waarde een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ruim 9% van al het geld in Nederland wordt verdiend in de agrarische sector. De grootste bijdrage wordt geleverd met verwerking, toelevering en distributie. Op deze onderdelen van de agrarische sector richt Bedrijfskunde en agribusiness zich.